Kolay değil, kolay olsa herkes yapardı!

Kolay Değil

Arada reklam yapmak zorundayım. 🤷‍♂️

Capslock

Düzenli takip ettiğim tek Türkçe kaynak olabilir. Umut ve Erdem çok samimi, çok keyifli sohbetleri. 🤩

My First Million

Podcast’in adı biraz clickbait gibi ama çok iyi konuklar geliyor ve onların tecrübeleri çok faydalı oluyor. ️🎉

How I Built This with Guy Raz

Bu seriyi bilmeyen girişimci yoktur diye düşünüyorum. 😈

SaaS Interviews with CEOs, Startups, Founders

Latka’nın konuklarıyla iletişimi bazen gerebiliyor ama bazen hiçbir yerde duyamayacağınız gizli verileri ne yapıp alıyor konuğun ağzından. 🤷‍♂️

The Tim Ferriss Show

Tim Ferriss’in tecrübeleri değerli. 🤟

StartUp Podcast

Özellikle ilk bölüm kesin dinlenilmeli. Gimlet 1 olan. ☝️

Lumost

Mümtaz’ın anlatım tarzı oldukça sürükleyici. Vakit buldukça dinliyorum. Tavsiye edilir 🤘

1. Toplantıya ne zaman gelinir?

Ofise ilk gelip, son çıkmaktır girişimcilik. Fotoğraf: Ömercan Çelikler

1. Kolay Değil

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store