Girişimciler için Podcast Tavsiyeleri

Herkese merhaba,

Son yazımı 2019'da paylaşmanın verdiği hüzün ile sizleri selamlıyorum. 👋

Aslında draft olarak bekleyen yani paylaşılmayan çok güzel yazılar var, lakin tamamlamadığım için paylaşamadım. Hazır sırası gelmişken,

Bir işe başladığınız bitirin arkadaşlar. Yarım bırakmayın.

Bu hatayı halâ çok yapıyorum. Neyse gelelim konumuza;

Sıkça aldığım isteklerden bir tanesi podcast tavsiyeleri. Aslında Kolay Değil’in Instagram hesabındaki öne çıkarılan podcast’ler bölümünde bazıları var ama ben yine de buradan güncel bir liste paylaşayım:

Tabii ki ilk sırada -reklam- Kolay Değil var. 😈

Kolay Değil

Capslock

My First Million

How I Built This with Guy Raz

SaaS Interviews with CEOs, Startups, Founders

Çok/düzenli dinlemesem de faydalı olabilecek, aklınızda bulunması gereken diğer podcast’ler ise aşağıdaki gibi:

The Tim Ferriss Show

StartUp Podcast

Lumost

Umarım liste hoşunuza gitmiştir. Arada fırsat buldukça güncelleyeceğim bu listeyi.

Sevgiler,

MN

--

--

ikas.com • twitter.com/mustafa_namoglu • instagram.com/mustafanamoglu/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store